Frisian Motors

Fabrikant van elektrische werk- en voertuigen

LEASE

Frisian Motors heeft een nieuwe leasepartij, Beequip MKB Equipment Lease. Bequip geeft de optie om een Leffert te leasen doormiddel van Financial lease. Bequip is een financier van zwaar materiaal voor de bouw, infra en logistieke sector. Zo is de slogan van Beequip ‘Wij verkopen zelden nee’. Een Leffert Leasen? Dat kan nu al vanaf €161 euro per maand (afhankelijk van het model en de accessoires op de Leffert). Een prijsindicatie ontvangen voor het financial leasen van een Leffert? Klik op de onderstaande knop of bel naar 0512 767 100!

Lease equipment bij Beequip

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN

De overheid wil investeringen in milieuvriendelijke machines stimuleren. Dit doen zij door middel van subsidies. Hier kunt u wellicht ook van profiteren bij de aanschaf van een machine van Frisian Motors. Hieronder wordt dit verder toegelicht.

Vamil & MIA

Als ondernemer kunt u financieel voordelig investeren in elektrische aangedreven werk- en voertuigen door gebruik te maken van de Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen) en de MIA (Milieu investeringsaftrek). De Vamil biedt de mogelijkheid een bepaald percentage van het investeringsbedrag van de Frisian Motors machine op een willekeurig moment af te schrijven. Hoe snel of langzaam u afschrijft, dat bepaalt u dan zelf.
Met de MIA kunt u profiteren van een extra aftrekmogelijkheid van de fiscale winst; bovenop de andere fiscale aftrekmogelijkheden zoals de willekeurige afschrijving. In het kader van de MIA mag een bepaald percentage van het investeringsbedrag van de Frisian Motors machine extra ten laste worden gebracht van de winst over het kalenderjaar waarin het bedrijfsmiddel is aangeschaft, waardoor u per saldo minder belasting betaalt. De aanvraag voor de MIA en Vamil moet uiterlijk binnen 3 maanden na opdrachtbevestiging zijn ingediend. Er zijn verschillende percentages mogelijk variërend tussen 13.5% en 38%, afhankelijk van de regelingen van RVO en u eigen belastingschijf. Meer informatie over de Vamil en MIA kunt u vinden op MijnRVO.

KIA

Als u in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De bedrijfsmiddelen waarin u investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek. Wilt u meer weten over de KIA? Dan kunt u terecht op de website van de belastingdienst.

Speciaal voor haar relaties is Frisian Motors BV een samenwerking aangegaan met Sinten subsidieadvies. Voor een eenmalig bedrag van € 175,- ex. btw, kunnen zij uw MIA-Vamil aanvraag indienen. Daarnaast kunnen zij onderzoeken voor welke subsidies u nog meer in aanmerking komt. Voor meer informatie kunt u mailen naar subsidies@frisianmotors.com of bellen naar 06-11322137.